โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร. นครราชสีมา ร่วมเปิดอบรม วิชาชีพชุมชน อาชีพดีพร้อม รวมใจฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ส.ส.พปชร. นครราชสีมา ร่วมเปิดอบรม วิชาชีพชุมชน อาชีพดีพร้อม รวมใจฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ พปชร. จ.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา” พร้อมด้วย ดร.อรัชมน รัตนเศรษฐ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา ร่วมเปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบปะพี่น้องทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน พร้อมมอบของที่ระลึก หน้ากากอนามัย สมุดบันทึก ในพื้นที่ อ.ชุมพวง ที่หอประชุม อบต.โนนรัง ต.โนนรัง หอประชุม อบต.โนนตูม ต.โนนตูม ศาลาวัดบ้านโคกหินช้าง ต.สาหร่าย และ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนพุทรา จ.กระชอนอ.พิมาย

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 10 กันยายน 2565

" , ,