โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.ชลบุรี พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สกัดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

ส.ส.พปชร.ชลบุรี พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สกัดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.จองชัย วงศ์ทรายทอง พปชร. จ.ชลบุรี” มอบหมายทีมงาน ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และมอบหน้ากากอนามัย ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ จังหวัดชลบุรี เพื่อสกัดกันและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของสาธารณสุข ทั้งนี้ ยังได้ให้ทีมงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องให้กินดีอยู่ดีอย่างมีความสุข

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 19 สิงหาคม 2565

" ,