โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร. ขึ้นหารือสภาฯ สู่แนวทางแก้ปัญหาน้ำแล้งพื้นที่การเกษตร 1.5 พันไร่ จ.ร้อยเอ็ด

ส.ส.พปชร. ขึ้นหารือสภาฯ สู่แนวทางแก้ปัญหาน้ำแล้งพื้นที่การเกษตร 1.5 พันไร่ จ.ร้อยเอ็ด

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สุรพร ดนัยตั้งตระกูล พปชร. บัญชีรายชื่อ” อภิปรายถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านกุดก่วง ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีสถานีสูบน้ำคลองส่งน้ำชำรุดใช้การไม่ได้มา15ปี ขณะนี้ทางสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้เริ่มปรับแนวท่อสูบจากลำน้ำยังไปยังสถานีสูบน้ำ ที่จะได้เร่งบูรณะพร้อมคลองส่งน้ำและสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบซอยซีเมนต์ ภายใต้งบประมาณ 40 ล้านบาท เสร็จแล้วจะก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตลำน้ำยัง มูลค่า 400 ล้านบาทต่อไป เพื่อให้พื้นที่ 1,500 ไร่ ของเกษตรกรมีความสมบูรณ์ตลอดปี

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชน ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กินดีอยู่ดี ควบคู่กับรับฟังปัญหา นำความเดือดร้อนไปแก้ไข ยังเดินหน้าสู่เป้าหมายในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 5 สิงหาคม 2565

" ,