โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.กทม. เดินสายมอบข้าวของเครื่องใช้ ดูแลทุกข์สุขความเป็นอยู่ปชช.

ส.ส.พปชร.กทม. เดินสายมอบข้าวของเครื่องใช้ ดูแลทุกข์สุขความเป็นอยู่ปชช.

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พปชร.กทม. เขต 1” และทีมงานลงพื้นที่นำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค และผ้ากันเปื้อน มามอบให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงพ่อค้าและแม่ค้าในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือนร้อนค่าครองชีพให้กับชาวบบ้านในพื้นที่เขตพระนคร ป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ และดุสิต

ทั้งนี้ ส.ส.กานต์กนิษฐ์ ยังได้ร่วมพูดคุยรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จากชาวบ้าน เพื่อนำมาจัดทำเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้บ้านเมืองเกิดการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น โดยฉพาะในเรื่องของปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน ตามนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่ต้องการให้คนไทยทุกคนกินดีอยู่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 3 กันยายน 2565

" , ,