โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร. กทม. หารือโครงการปรับปรุง ถ.รามคำแหง-หัวหมาก แก้ไขปัญหาจราจรประชาชน

ส.ส.พปชร. กทม. หารือโครงการปรับปรุง ถ.รามคำแหง-หัวหมาก แก้ไขปัญหาจราจรประชาชน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พปชร.กทม.เขต 13 ร่วมประชุมพิจารณาศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนหัวหมาก เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนรามคำแหง และแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของถนนรามคำแหง 24 และหัวหมาก โดยมี นายสามารถ มะลูลีม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเจ้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ทางสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้ชี้แจงความคืบหน้าของโครงการว่า เบื้องต้นผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมคณะผู้สำนักการโยธา และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เข้าหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องขอใช้พื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง โดยสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร จะใช้พื้นที่ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินการปรับปรุงแก้รูปแบบโครงการ จากเดิมก่อสร้างทางยกระดับขนาด 2 ช่องจราจร มาเป็นการก่อสร้างถนนระดับทางราบขนาด 4 ช่องจราจร (ยกเลิกการก่อสร้างทางยกระดับ) ซึ่งจะทำให้ประชาชนซอยรามคำแหง 24 ได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด และประหยัดงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนด้วย

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 11 สิงหาคม 2565

" ,