โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. ประทวน เขต 1 จ. ลพบุรี ลงพื้นที่มอบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียน

ส.ส. ประทวน เขต 1 จ. ลพบุรี ลงพื้นที่มอบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียน พร้อมตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า โครงการโคกหนองนาโมเดล” ต.ชอนน้อย ศูนย์กลางพัฒนางานอาชีพ ชุมชน!

ส.ส. ประทวน เขต 1 จ. ลพบุรี ลงพื้นที่มอบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียน พร้อมตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า โครงการโคกหนองนาโมเดล” ต.ชอนน้อย ศูนย์กลางพัฒนางานอาชีพ ชุมชน!

ส.ส. ประทวน สุทธิอำนวยเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่ มอบชุดตรวจ ATK (โควิด-19) จำนวน 110 ชุด ให้แก่โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมี กำนัน ปรีชา ชมชื่น นางกัลยา อินทรวงส์สักดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และ ทีมงาน คณะครู เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ตนพร้อมคณะยังได้เดินทางต่อไปยัง “โครงการโคกหนองนาโมเดล” ต.ชอนน้อย เพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าในการพัฒนาเป็นพื้นที่ในการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพให้พี่น้องประชาชนต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 1 ธันวาคม 2564

" ,