โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. ปฐมพงศ์” ร่วมกับ ก.พลังงาน มอบถุงยังชีพ อ.นครชัยศรี

“ส.ส. ปฐมพงศ์” ร่วมกับ ก.พลังงาน มอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด พื้นที่ อ.นครชัยศรี บรรเทาความเดือดร้อน ปชช ประสบอุทุกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา

นาย ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ ส.ส. นครปฐม เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน อาทิ บมจ ปตท พร้อมด้วยทีมงาน ส.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม หลังทราบว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 1,000 ชุด ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับฟังความเห็นและความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำไปปรับปรุงและดำเนินแก้ไขต่อไป

“การลงพื้นที่ในครั้งเพื่อแบ่งเบาภาระความเป็นอยู่เบื้องต้นให้กับประชาชน หลังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่ขึ้นสูงมาก เราจะเฝ้าและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด และขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยทุกคน ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน ส.ส. พลังประรัฐ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณกระทรวงพลังงานที่ให้การสนับสนุนถุงยังชีพในครั้งนี้”

#ปฐมพงศ์ สูญจันทร์
#สสนครปฐม
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม 2564

" ,