โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.นครศรีธรรมราช พปชร.ขอบคุณสภา-กระทรวง รับฟังปัญหาประชาชน สู่การลดความเดือดร้อน เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

ส.ส.นครศรีธรรมราช พปชร.ขอบคุณสภา-กระทรวง รับฟังปัญหาประชาชน สู่การลดความเดือดร้อน เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ขอขอบคุณนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ที่ได้เปิดโอกาสให้นำข้อหารือจากประชาชนเข้ามาสู่สภาฯ เพื่อให้สภาฯ แจ้งไปยังหน่วยงานทางฝ่ายบริหารได้รับทราบและแก้ไข ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณหลาย ๆ กระทรวง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมที่ได้เอาข้อหารือต่างๆ ไปกำหนดเป็นนโยบาย

กระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตร กรมชลประทาน ที่ดูแลโครงการคลองผันน้ำ เลี่ยงเมืองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อแก้ปัญหาเมืองนคร ขุดลอกคลองคูพาย ทั้งด้านเหนือ ด้านใต้ บริหารจัดการน้ำเมืองนคร

ขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้อนุมัติงบประมาณจากข้อหารือไปแก้ปัญหาให้กับโรงเรียน เพื่อทำให้โรงเรียนได้มีคุณภาพ ได้มีห้องน้ำ ได้มีอาคารทันสมัย

ขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้นำข้อหารือเหล่านี้ ไปกระจายเรื่องศูนย์ดิจิตอลชุมชน

ขอบคุณกรมโยธาธิการที่ทำเรื่องจัดรูปที่ดินตามข้อหารือและการจัดรูปที่ดินตลาดเสาร์-อาทิตย์

“วันนี้พี่น้องชาวนครศรีธรรมราช ขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขที่เปลี่ยนจากโรงพยาบาล 800 เตียง เป็นโรงพยาบาล 1,000 เตียง และขอขอบคุณชุดดำรงธรรมที่จัดการเรื่องมลพิษทางอากาศ เรื่องขี้หมู ขอบคุณเทศบาลนคร ที่ทำทุกเรื่องที่หารือ และขอบคุณเมืองนครที่มอบข้อหารือดีๆ ข้อเท็จจริงมาบอกท่านประธานสภา เพื่อให้ไปบอกทางฝ่ายบริหารที่ทำให้เกิดคุณภาพชิวีตที่ดี”

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #รงค์บุญสวยขวัญ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2566

" ,