โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. ทัศนียา” นำครอบครัวรัตนเศรษฐ มอบเครื่องกันหนาว ส่งต่อกำลังใจ 10 ชุมชน

“ส.ส. ทัศนียา” นำครอบครัวรัตนเศรษฐ มอบเครื่องกันหนาว ส่งต่อกำลังใจกลุ่มเปราะบาง 10 ชุมชน 2,400 ชุด ชาวห้วยแถลงเมืองโคราช

น.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ เขต 7 จ.นครราชสีมา พร้อมด้วย ส.ส.ทัศนาพร เกษเมธีการุณ เขต 8 จ.นครราชสีมา และ ส.ส.ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ เขต 4 จ.นครราชสีมา และ ส.จ.สมศักดิ์ ไตรศักดิ์ลงพื้นที่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชน พร้อมมอบผ้าห่ม เสื้อแขนยาว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปฏิทิน จำนวน 2,400 ชุด ให้กับประชาชนกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และคนชรา

ทั้งได้ส่งมอบให้กับ10 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านหนองม่วงใหญ่ ต.งิ้ว จำนวน 400 ชุด, ชุมชนวั่ดบ้านหนองม่วงหวาน ต.งิ้ว จำนวน 280 ชุด ชุมชนวัดบ้านใหม่พุฒไธจารย์ ต.งิ้ว จำนวน 240 ชุด ชุมชนบ้านหนอง ต.งิ้ว จำนวน 270 ชุด

ชุมชนบ้านสายทอง ต.หลุ่งตะเคียน จำนวน 160 ชุด ชุมชนบ้านหนองสาย ต.หลุ่งตะเคียน จำนวน 140 ชุด ชุมชนบ้านตะเคียนทอง ต.หลุ่งตะเคียน จำนวน 300 ชุด ชุมชนวัดบ้านตะแกรง ต.หลุ่งตะเคียน จำนวน 300 ชุด ชุมชนวัดไผ่นกเขา ต.หลุ่งตะเคียน จำนวน 140 ชุด ชุมชนบ้านหนองนกเขา ต.หลุ่งตะเคียน จำนวน 160 ชุด

#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 15 มกราคม 2565

" ,