โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. ทัศนียา – ครอบครัวรัตนเศรษฐเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพบริการคนโคราช 12 ตำบล

ส.ส.ทัศนียา -ครอบครัวรัตนเศรษฐเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพบริการคนโคราช เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพชุมชนเฉพาะด้านครอบคลุม 12 ตำบล

ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ เขต 7 จ.นครราชสีมา ร่วมด้วย ส.ส.ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ เขต 4 จ.นครราชสีมา นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และตัวแทนครอบครัวรัตนเศรษฐ ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน” เพื่อบริการประชาชนแบบผู้ป่วยนอก ที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง

ในการดำเนินการภายใต้ศูนย์แห่งนี้ ประกอบด้วยผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งจะมีจุดให้บริการ ดังนี้
• สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ต.รังกาใหญ่
• รพ.สต.หนองระเวียง ต.หนองระเวียง
• รพ.สต.นิคมฯ ต.นิคมสร้างตนเอง
• รพ.สต.บ้านซึม ต.สัมฤทธิ์
• รพ.สต.มะค่าระเว ต.ธารละหลอด
• รพ.สต.ท่าหลวง ต.ท่าหลวง
• รพ.สต.ชีวาน ต.ชีวาน
• รพ.สต.บ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่
• รพ.สต.หนองจิก ต.โบสถ์
• รพ.สต.ดงใหญ่ ต.ดงใหญ่
• รพ.สต.ดงน้อย ต.กระชอน

“ด้วยรักและห่วงใยจากใจครอบครัวรัตนเศรษฐ”

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 14 มกราคม 2565

" ,