โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.ทวิรัฐ” วอนรัฐ เยียวยาเงินช่วยหลือผู้ประสบอุทกภัย เร่งซ่อมถนนทางเข้าหมู่บ้าน

“ส.ส.ทวิรัฐ” วอนรัฐ เยียวยาเงินช่วยหลือผู้ประสบอุทกภัย เร่งซ่อมถนนทางเข้าหมู่บ้าน ต.กำปัง อำนวยความสะดวกปชช.

นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย ที่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆ จากหน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงปัญหาปัญหาของถนนทางเข้าหมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย กระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนหลังจากน้ำลด ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดำเนินการแก้ไข ดังนั้น จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังรัฐบาล ช่วยเร่งดำเนินการและพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ทันก่อนเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีเงินใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ และซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านเป็นการเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร

#ทวิรัฐรัตนเศรษฐ
#สสนครราชสีมา
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม 2564

" ,