โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. จีรเดช” ช่วยเหลือเยาวชนพื้นที่ห่างไกลจ.พะเยา มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น

“ส.ส.จีรเดช”ช่วยเหลือเยาวชนพื้นที่ห่างไกลจ.พะเยา มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก้ภัยหนาว

นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า และอุปกรณ์การกีฬา ให้กับเด็กๆ เยาวชน เพื่อช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่ขาดแคลน และกำลังประสบภัยหนาว ภายใต้โครงการ “เติมฝัน ปันใจ สู่ยอดดอย” ปีที่ 2 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน บ้านปางพริก ต.ผาช้างน้อย และโรงเรียนบ้านสบขาม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา โดยได้รับการสนับสนุนสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา

“ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ร่วมด้วยช่วยกันเติมเต็มความฝันความหวัง สร้างกำลังใจให้กับเยาวชนของเราที่จะเติบโตเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติ การพัฒนาอะไรที่จะยั่งยืนยิ่งใหญ่เท่ากับ ช่วยกันสร้างช่วยกันปั้นคนให้เป็นมนุษย์”

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชนไทย ที่ขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และกำลังประสบภัยหนาวจากสถาพอากาศที่หนาวเย็น ทั้งนี้ เด็กไทยในวันนี้ ถือเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคต

#จีรเดชศรีวิราช
#สสพะเยา
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 14 มกราคม 2565

" ,