โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. จอมขวัญ” ห่วงใยกลุ่มเพาะเลี้ยงหอย จ.สมุทรสาคร มอบเสื้อชูชีพ

“ส.ส. จอมขวัญ” ห่วงใยกลุ่มเพาะเลี้ยงหอย จ.สมุทรสาคร มอบเสื้อชูชีพเพิ่มความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ

ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส. สมุทรสาคร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่มอบเสื้อชูชีพ จำนวน 200 ตัว ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเลบางกระเจ้า กลุ่มเกษตรกรทำประมงพันท้ายนรสิงห์ กลุ่มเลี้ยงหอยแมลงภู่ บ้านสหกรณ์ หมู่ 3-8 ต.โคกขาม กลุ่มเกษตรกรเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลกาหลง และเกษตรกรทำประมงพื้นบ้านเรือเล็กทะเลชายฝั่ง กลุ่มละ 30 ตัว ทั้งนี้ ยังได้มอบให้สำนักงานเจ้าท่า จำนวน 10 ตัว และสำนักงานประมงจังหวัด จำนวน 10 ตัว

“การมอบเสื้อในครั้งนี้ เพราะห่วงใยในความปลอดภัยของชาวประมง เนื่องจากชาวประมงต้องผลัดกันใส่เสื้อชูชีพ เพราะทั้งลำเรือมีแค่ตัวเดียว จึงนำเสื้อชูชีพมามอบให้เพื่อสร้างความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ”

ทั้งนี้ ยังได้รับหนังสือร้องเรียนของกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็ก ทะเลชายฝั่งสมุทรสาคร ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน เรือ วิธีใช้ บริเวณพื้นที่ และระยะเวลาในการทำประมง ที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2559 ซึ่งตนได้รับเรื่องไว้แล้ว และจะหาแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

#จอมขวัญกลับบ้านเกาะ
#สสสมุทรสาคร
#พปชร
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp
#https://www.facebook.com/PPRPThailand/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 3 มกราคม 2565

" ,