โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. จอมขวัญ” ติดตามโครงการสร้างประตูระบายน้ำฯ จ.สมุทรสาคร

“ส.ส. จอมขวัญ” ติดตามโครงการสร้างประตูระบายน้ำฯ จ.สมุทรสาคร เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมคาดเปิดใช้ ม.ค นี้

ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยนายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร และเจ้าหน้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างประตูระบายน้ำสหกรณ์สาย 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร และประตูระบายน้ำสหกรณ์สาย 3/1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน 9 แผนหลักของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ที่มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯและปริมณฑล และช่วยระบายน้ำท่วมในพื้นที่ตอนบนออกสู่ทะเล

โดยความคืบหน้าการก่อสร้างประตูระบายน้ำสหกรณ์สาย 2 ขณะนี้โครงสร้างอาคารประตู กำแพงป้องกันตลิ่ง และราวกันตกได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ คงเหลือประตูระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 6 เมตร ความสูง 4 เมตร ซึ่งกองโรงงานกรมชลประทานจะดำเนินเข้ามาติดตั้งในวันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะมีการขนย้ายวัสดุออกนอกพื้นที่และปรับพื้นที่คืนสู่สภาพเดิม เมื่อแล้วเสร็จจะส่งมอบภารกิจให้ท้องถิ่นร่วมกันบริหารจัดการ ในการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ

ส่วนการก่อสร้างประตูระบายน้ำสหกรณ์สาย 3/1 ขณะนี้โครงสร้างหลักของประตูระบายน้ำ กำแพงป้องกันตลิ่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือการก่อสร้างบันไดขึ้นเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ และการติดตั้งประตูระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 6 เมตร ความสูง 4 เมตร ซึ่งจุดนี้มีอุปสรรคเรื่องสายไฟฟ้าที่ยังไม่สามารถของดจ่ายประแสไฟฟ้าได้ เนื่องจากมีการจ่ายไฟให้กับโรงพยาบาลสนาม ซึ่งจะทำให้การติดตั้งบานประตูล่าช้าไปบางส่วน อย่างไรก็ตามคาดว่าจะติดตั้งบานประตูแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนมกราคม 2565

“อย่างไรก็ตามในส่วนของการก่อสร้างประตูระบายน้ำในพื้นที่ ต.พันท้ายนรสิงห์ ยังเหลืออีก 1 แห่ง คือ ประตูระบายน้ำสหกรณ์สาย 1 ที่จะเข้างบประมาณในปี 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างการระบายน้ำ ทั้งนี้ขอบคุณชลประทานสมุทรสาครได้เร่งรัดงานสร้างประตูระบายน้ำทั้งประตูระบายน้ำสหกรณ์สาย 2 และประตูระบายน้ำสหกรณ์สาย 3/1 จนเรียบร้อยแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นเดือนมกราคม 2565 ประตูระบายน้ำทั้ง 2 แห่ง ก็จะสามารถใช้การได้” ดร.จอมขวัญ กล่าว

#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp
#https://www.facebook.com/PPRPThailand/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 14 มกราคม 2565

" ,