โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.จอมขวัญ” จี้กรมทางหลวง-ทางหลวงชนบทเร่งซ่อมผิวถนน

“ส.ส.จอมขวัญ” จี้กรมทางหลวง-ทางหลวงชนบทเร่งซ่อมผิวถนน กระทบเส้นทางสัญจรของชาว จ.สมุทรสาครหลังเผชิญน้ำท่วม

นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สุมทรสาคร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ต.หลักสาม, ต.ยกกระบัตร, ต.หนองสองห้อง ในพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว และ ต.บางโทรัด ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมผิวถนน ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 3274 ในพื้นที่ ต.หลักสาม และ ต.บางโทรัด ระยะทาง 6,178 เมตร โดยขอให้ยกระดับคันทางในส่วนที่น้ำล้นขึ้นท่วมผิวทางในช่วง กม.ที่ 5+272 ถึง กม.ที่ 6+178 พร้อมปรับระดับผิวทางที่เกิดความเสียหายและทรุดตัวระหว่าง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 5+272

นอกจากนี้ ยังขอให้กรมทางหลวงชนบทดำเนินการปรับปรุงผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมระบบท่อระบายน้ำ ถนนสาย สค. 3010 แยกทางหลวงหมายเลข 375 บ้านโคกวัดดอนสมุทรสาคร บริเวณหมู่ที่ 1 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทราสาคร ช่วง กม.ที่ 7+200 ถึง กม.ที่ 9 +000 ระยะทาง 1,800 เมตร

ทั้งนี้ ถนนทั้ง 2 เส้นนี้เกิดน้ำท่วมที่ซ้ำซาก กระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงฝนตกและน้ำทะเลหนุน จึงขอเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ได้โปรดพิจารณาดำเนินการซ่อมบำรุงถนนดังกล่าว ตามที่ประชาชนร้องอย่างเร่งด่วน เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 1 ธันวาคม 2564

" , ,