โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.จองชัย” ขอ “มหาวิทยาลัยบูรพา- กยศ” เร่งจ่ายค่าของชีพจากกองทุนให้ตรงเวลา เพื่อไม่ให้นักศึกษาเดือดร้อน

“ส.ส.จองชัย” ขอ “มหาวิทยาลัยบูรพา- กยศ” เร่งจ่ายค่าของชีพจากกองทุนให้ตรงเวลา เพื่อไม่ให้นักศึกษาเดือดร้อน

ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีที่มีนักศึกษาจากมหาวิลัยบูรพาจำนวนหนึ่ง ได้รับคบามเดือดร้อนมาร้องเรียนกับตน ขอให้แก้ปัญหาที่มหาวิทยาลัยจ่ายเงินค่าของชีพจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.ล่าช้าหลายเดือนเลย แล้วไม่สามารถออกมาให้คำอธิบายที่ชัดเจนกับนักศึกษาได้ทำให้การดำรงชีพของนักศึกษาที่เดือดร้อนอยู่แล้ว เดือดร้อนขึ้นไปอีก เงินไม่พอใช้ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน เพื่อมาจ่ายค่ากิน ค่าอยู่ ค่าหนังสือ

ร้อยเอกจองชัย กล่าวต่อว่า จากการที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้น มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบ และคาดว่าปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ด้วย จึงขอแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยบูรพาและ กยศ.ขอให้กำกับดูแลตรวจสอบหน่วยงานย่อย หรือหน่วยงานปลายทาง เช่น สถาบันการศึกษาต่างๆ กำชับให้จ่ายค่าของชีพจากกองทุนให้ตรงเวลา หรือจ่ายโดยเร็ว เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีพของนิสิตนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #จองชัยวงศ์ทรายทอง
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 18 มกราคม 2566

" ,