โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. กานต์กนิษฐ์” ส่งทีมงานดูแลประชาชน มอบถุงยังชีพ พ่นฆ่าเชื้อโควิด กำจัดยุงลาย

“ส.ส.กานต์กนิษฐ์”ส่งทีมงานดูแลประชาชน มอบถุงยังชีพ-พ่นฆ่าเชื้อโควิด-กำจัดยุงลาย

นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กทม. เขตพระนคร-ป้อมปราบ-สัมพันธวงศ์-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ มอบหมายให้ นายพิชิตชัย แซ่จึง เป็นตัวแทนลงพื้นที่มอบเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค ประกอบด้วยข้าวของเครื่องที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ให้กับพี่น้องประชาชนต่างๆ ในพื้นที่เขตพระนคร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้ นายพีระโรจน์ ชัยรัตน์ และทีมงานให้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริวณตลาดในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ในช่วงตอนค่ำเนื่องจากเป็นช่วงที่มีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยน้อยกว่าช่วงเวลาอื่นๆ เพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า พร้อมกันนี้ ยังได้ฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตป้อมปราบฯ เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก

#กานต์กนิษฐ์แห้วสันตติ
#สสกทม
#พปชร
#พรรคพลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 26 มกราคม 2565

" ,