โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.กษิดิ์เดช” ส่งทีมงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 สกัดกั้นการแพร่ระบาดเชื้อโรค

“ส.ส.กษิดิ์เดช” ส่งทีมงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 สกัดกั้นการแพร่ระบาดเชื้อโรคลาดพร้าว-วังทองหลาง

นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ส.ส.กทม. เขตลาดพร้าว-วังทองหลาง พรรคพลังประชารัฐ ส่งทีมงาน “เราแกร่ง” ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตลาดพร้าว และวังทองหลาง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสาธารณสุข เพื่อสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

“การลงพื้นที่ให้บริการในวันนี้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน และจะทยอยพ่นฆ่าเชื้อโรคให้ทั่วถึงทุกชุมชน เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโคววิด-19 ในพื้นที่เขตลาดพร้าวและวังทองหลาง”

#กษิดิ์เดชชุติมันต์
#สสกทม
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 22 มกราคม 2565

" ,