โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างบ่อน้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง!!!

ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างบ่อน้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง!!!

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)โดย “ส.ส.นัทธี ถิ่นสาคู พปชร. จ.ภูเก็ต” ส่งมอบบ่อน้ำบาดาลให้ชาวบ้านชุมชนบ้านบางทอง ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต หลังจากที่ได้ประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อความกินดีอยู่ดีให้กับชาวบ้าน ทั้งนี้ ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ

พรรคพลังประชารัฐ มุ่งขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในแหล่งทำกิน ตามนโยบายการดูแลเศรษฐกิจฐานราก

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 30 กรกฎาคม 2565

" ,