โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“สันติ”เผย กระทรวงการคลัง ประสานสถาบันการเงิน ออกมาตรการด้านกู้เงินฉุกเฉิน-สินเชื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังพลุระเบิด

“สันติ”เผย กระทรวงการคลัง ประสานสถาบันการเงิน ออกมาตรการด้านกู้เงินฉุกเฉิน-สินเชื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังพลุระเบิด

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ ต.บ้านมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อเยี่ยมเยียมผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โกดังพลุดอกไม้ไฟระเบิดว่า ในส่วนของกระทรวงการคลังนั้นได้มีการประสานงานกับสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) หรือธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ให้เข้ามาดูแล เยียวยาให้กับผู้ประกอบการในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้

นายสันติ กล่าวต่อว่า อย่างธนาคารออมสินก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น มาตรการพักชำระหนี้ และยังให้ประชาชนที่ประสบภัยกู้เงินฉุกเฉิน สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0% เป็นระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ ยังให้สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เพิ่มเติม สำหรับลูกค้าเดิมและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ เพื่อซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัยส่วนที่เสียหายได้ถึง 100% ของราคาประเมิน สินเชื่อบุคคลแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายล ะ 500,000 บาท และสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจของธนาคาร วงเงินกู้สูงสุด 10% ของวงเงินกู้เดิม แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 5 ปี โดยปลอดชำระเงินต้น 1 ปี รวมถึงการดูแลเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่ธนาคารออมสินสุไหง โก-ลก หรือสาขาใกล้เคียงที่สะดวก

ทั้งนี้ภายในงานได้มีธนาคารจากหลายสถาบัน อาทิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย มารอให้บริการประชาชนในเรื่องธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ด้วย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 8 สิงหาคม 2566

" ,