โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

”สส.พิมพ์พร“นำ กมธ.กิจการเด็กฯจัดสัมมนาติวเข้มปฐมพยาบาลเบื้องต้น หวัง ปชช.สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หากเกิดเหตุไม่คาดคิด

”สส.พิมพ์พร“นำ กมธ.กิจการเด็กฯจัดสัมมนาติวเข้มปฐมพยาบาลเบื้องต้น หวัง ปชช.สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หากเกิดเหตุไม่คาดคิด

น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ เพชรบูรณ์ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)เปิดเผยว่า ตนได้ร่วมจัดโครงการสัมมนาเรื่อง การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น (First Aid) ในนามคณะกรรมธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฏร โดยมีน้องๆจากสภาเด็กและเยาวชน นักเรียนจากโรงเรียนสารพัดช่าง กลุ่มสตรีอำเภอเมือง ตัวแทนจากผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าอบรมเรียนรู้

น.ส.พิมพ์พร กล่าวต่อว่า กมธ. กิจการเด็กฯตระหนักและเล็งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้กับประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รวมถึงทราบขั้นตอนในการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพราะจะได้ความรู้ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นมี ความจำเป็นที่ต้องได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้อง เพื่อให้พร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน กิจกรรมที่เกิดขึ้นทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือและฝึกปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์เพื่อให้ฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพราะการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทั้งนี้ ตนต้องขอขอบคุณทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ที่มาช่วยสนับสนุนและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้วย“น.ส.พิมพ์พร กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 28 พฤษภาคม 2567

" ,