โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.ชัยภูมิ เปิดฝึกวิชาชีพ พัฒนาช่องทางทำกิน สร้างรายให้ได้ปชช.

ส.ส.พปชร.ชัยภูมิ เปิดฝึกวิชาชีพ พัฒนาช่องทางทำกิน สร้างรายให้ได้ปชช.

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ พปชร. จ.ชัยภูมิ” ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) เพื่อส่งเสริมและฝึกทักษะให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ตำบลโป่งนก ตำบลบ้านไร่ และตำบนายางกลัก จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม ที่ผ่านมา

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพ และส่งเสริมการการสร้างงานและรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพเพ้นท์กระเป๋าเป็นจำนวนมาก หรือกว่า 1,800 คน ผ่านการอบรมจำนวน 9 รุ่น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 1 กันยายน 2565

" , ,