โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร. กำแพงเพชร จัดเวทีประชาคม แก้ปัญหาน้ำขาดแคลน

ส.ส.พปชร. กำแพงเพชร จัดเวทีประชาคม แก้ปัญหาน้ำขาดแคลน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ พปชร. จ.กำแพงเพชร” ลงพื้นที่ตำบลท่าไม้และตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อจัดทำประชาคมในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำภาคการเกษตรในพื้นที่

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ในการหารือ พบว่าในพื้นที่ตำบลท่าไม้ มีความจำเป็นต้องสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเขียว เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และใช้ชะลอน้ำที่จะท่วมพื้นที่ตำบลท่าไม้โซนด้านในในช่วงฤดูฝน เบื่องต้นได้มีการออกแบบสำรวจเรียบร้อยแล้ว แต่ยังอยู่ในขั้นตอนของการขออนุญาตป่าไม้สำหรับการใช้พื้นที่ เพื่อที่จะเตรียมตั้งของบประมาณต่อไป

ส่วนพื้นที่ตำบลวังควง พบว่ามีความจำเป็นต้องสร้างอ่างเก็บน้ำดงปู่ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งและชะลอน้ำท่วมในช่วงหน้าน้ำเช่นเดียวกัน จากการที่ได้พูดคุยกับทุกภาคส่วน การทำอ่างดงปู่นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล เบื้องต้นได้มีการนัดหมายเพื่อวางแผนและลงไปดูพื้นที่จริงกันอีกครั้ง

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 7 กันยายน 2565

" , ,