โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.กทม. อบรมวิชาชีพ สร้างงานสร้างรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

ส.ส.พปชร.กทม. อบรมวิชาชีพ สร้างงานสร้างรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.กษิดิ์เดช ชุติมันต์ พปชร. กทม. เขต 8” จัดโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและฝึกทักษะให้กับพี่น้องประชาชน จำนวนรุ่นละ 200 คน ณ การศึกษานอกโรงเรียนวัดสุ่น และวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพเป็นจำนวนมาก เพราะต้องการหารายได้เสริมเพื่อนำไปช่วยเหลือและจุนเจือครอบครัว เพื่อแบ่งเบาภาระความเป็นอยู่และค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้นตามสภาวะเงินเฟ้อในปัจุบัน

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 1 กันยายน 2565

" , ,