โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.กทม.มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเพลิงไหม้ชุมชนกุหลาบแดง

ส.ส.พปชร.กทม.มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเพลิงไหม้ชุมชนกุหลาบแดง

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พปชร.กทม. เขต 2” มอบหมาย ดร.อภิชาติ ซำศิริพงษ์ และทีมงาน ลงพื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อนำอาหารและน้ำดื่มมามอบให้กับผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านชุมชนกุหลาบแดง (ย่านบ่อนไก่) พื้นที่เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 6 หลังคาเรือน 20 ครอบครัว 43 คน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นอยู่ของคนไทยให้กินดีอยู่ดีอย่างมีความสุข

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 1 กันยายน 2565

" , ,