โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“สส.ชนนพัฒฐ์” ขอบคุณ ชลประทาน เร่งสร้างท่อส่งน้ำเสร็จเร็วกว่ากำหนด ลดผลกระทบขาดแคลนน้ำ ของปชช.ท้ายน้ำคลองอาทิตย์

“สส.ชนนพัฒฐ์” ขอบคุณ ชลประทาน เร่งสร้างท่อส่งน้ำเสร็จเร็วกว่ากำหนด ลดผลกระทบขาดแคลนน้ำ ของปชช.ท้ายน้ำคลองอาทิตย์

นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำด้วยโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำ ซึ่งมีแผนการก่อสร้างอีก 4 เดือน โดยจะทำให้ปีต่อไปพี่น้องประชาชนจะมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ เนื่องจากเป็นสายน้ำเส้นเลือดใหญ่ของชาวระโนดและสิงหนคร ในการประกอบอาชีพการเกษตรและอุปโภคบริโภค

นายชนนพัฒฐ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายน้ำ คลองอาทิตย์ ที่ได้รับผลกระทบจากการทำโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำ ซึ่งเป็นคลองสายหลักที่ระยะทาง 57.4 กิโลเมตร ของอ.ระโนด ถึงอ.สิงหนคร จ.สงขลา ที่จะต้องปิดกั้นลำน้ำเพื่อดำเนินโครงการ ตนได้เร่งประสานกับกรมชลประทาน เพื่อวางแผนแก้ไข โดยการใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน 5 เครื่องและวางระบบท่อผันน้ำบริเวณก่อสร้างท่อขนาด 1.2 เมตรคูณ 1.2 เมตร ซึ่งในวันนี้สามารถเปิดใช้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายชนนพัฒฐ์ ยังกล่าวถึงโครงการวางท่อซีเมนต์ว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเร็วกว่าแผน 1 วัน จึงต้องขอขอบคุณกรมชลประทาน และผู้รับเหมาที่ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตนในฐานะตัวแทนประชาชน ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้ประสานงานและติดตามงานร่วมกับกรมชลประทานมาอย่างต่อเนื่อง

“ผมเชื่อว่าหลังจากนี้การส่งน้ำผ่านคลองอาทิตย์ไปยังประชาชนจะสามารถทำได้ทันที และบรรเทาความเดือดร้อนได้ ซึ่งคาดว่าจะส่งน้ำได้มากถึง 338,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และยังเชื่อว่าเมื่อโครงการขยายคลองอาทิตย์แล้วเสร็จ ปัญหาน้ำในพื้นที่เขต 4 จ.สงขลาจะหมดไป ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีแรกที่ผมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในคลองอาทิตย์ ซึ่งเป็นสายน้ำที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวระโนดและสิงหนครให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ” นายชนยพัฒน์ กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 15 พฤษภาคม 2567

" ,