โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

สร้างแหล่งน้ำตามความต้องการประชาชนทั่วประเทศ แก้ปัญหาภัยแล้ง

สร้างแหล่งน้ำตามความต้องการประชาชนทั่วประเทศ แก้ปัญหาภัยแล้งบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย ตลอด 2 ปี!!!

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สร้างความมั่นคงทรัพยากรน้ำ ตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี รวม 26,902 แห่ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อกินดีอยู่ดีที่ยั่งยืน

#พรรคพลังประชารัฐ
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#pprp
#แผนบริหารจัดการน้ำ
#พลเอกประวิตร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 30 กรกฎาคม 2565

" ,