โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ตัวตึง “ชัยวุฒิ” งง วัยรุ่นปลื้มดีเบต ขอฟังความคิด ก่อนตัดสินใจเลือ“สนธิรัตน์” ลุยเมืองตรัง พบปะเกษตรกรปาล์มน้ำมันต่อเนื่อง ย้ำ “พปชร.” พร้อมฟื้นนโยบาย B10 – ส่งเสริมไบโอเจ็ท ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษปาล์มน้ำมัน เพื่อขับเคลื่อนแก้ปัญหาเกษตรกรครบวงจรกตั้ง

“สนธิรัตน์” ลุยเมืองตรัง พบปะเกษตรกรปาล์มน้ำมันต่อเนื่อง ย้ำ “พปชร.” พร้อมฟื้นนโยบาย B10 – ส่งเสริมไบโอเจ็ท ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษปาล์มน้ำมัน เพื่อขับเคลื่อนแก้ปัญหาเกษตรกรครบวงจร

วันที่ 6 พ.ค. 2566 ที่โรงแรมวัฒนาพร พาร์ค อ.เมืองตรัง จ.ตรัง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานยุทธศาสตร์การเมือง พรรคพลังประชารัฐ พบปะพูดคุยกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรปาล์มน้ำมัน จ.ตรัง จำนวนกว่า 60 คน โดยนายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ตนมองว่าปาล์มน้ำมันเป็นเหมือนทองคำ ปาล์มน้ำมันยังมีอนาคตที่ดีมาก เพราะกระแสพลังงานสีเขียวกำลังมา การส่งออกต่าง ๆ ต้องมาจากพลังงานสะอาด รวมถึงเครื่องบินทั้งโลกที่ใช้น้ำมันเครื่องบินปีละ 70 ล้านลิตร แต่ยังหาพลังงานสะอาดไม่เจอ ซึ่งปัจจุบันมีเพียงน้ำมันอาศยานชีวภาพหรือไบโอเจ็ทที่ผลิตได้จากปาล์มน้ำมัน อ้อย และมันสำปะหลัง ที่ผ่านมาเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันจะประสบปัญหาราคาปาล์มตกต่ำทุกปี หากสต็อกน้ำมันปาล์มเกิน 3 แสนแสนตัน อย่างไรก็ตามปัญหานี้ประเทศไทยแก้ได้ไม่ยาก เพราะตนรู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร จากประสบการณ์ที่ตนเคยเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตนเข้าใจกลไก ราคา และแนวทางแก้ปัญหาตรงนี้เป็นอย่างดี ซึ่งตนเคยทำมาแล้วสมัยดำรงตำแหน่ง เคยทำให้ราคาปาล์มน้ำมันขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 12 บาท เป็นความสุขที่ตนยังจำได้ดี

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐมีความพร้อม และมีนโยบายที่ชัดเจน แต่เราไม่ทำเรื่องการประกันรายได้ เพราะไม่ยั่งยืน แต่เราจะแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จผ่านนโยบายไบโอเจ็ท โดยผลักดันผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษปาล์มน้ำมันที่จะสนับสนุนเรื่องกำแพงภาษีต่าง ๆ หากเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น จะเกิดโรงงานไบโอเจ็ทขึ้นทันที เรื่องนี้ตนขับเคลื่อนมานานแล้ว มีช่องทางที่จะทำ มีนักลงทุนที่สนใจ และสามารถทำได้ทันที แต่นโยบายระยะสั้นที่ต้องทำทันทีคือการลดต้นทุนการผลิต และการสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร ซึ่งเรามีนโยบายปุ๋ยคนละครึ่ง และโครงการปุ๋ยสั่งตัด รวมถึงให้ทุนการเพาะปลูกของเกษตรกรครัวเรือนละ 30,000 บาท ครอบคลุม 8 ล้านครัวเรือน ตลอดจนการยกระดับเกษตรกรสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้เกษตรกรเป็นอาชีพที่มีความยั่งยืน

“ปาล์มน้ำมันเป็นหัวใจสำคัญของพรรคพลังประชารัฐ พรรคการเมือง และนักการเมืองที่ดีต้องมีคำตอบให้กับประชาชน การหาเสียงที่ดีต้องไม่ขายฝัน แต่ขายความจริง ต้องดูว่านโยบายทำได้หรือไม่ และคนที่จะทำนั้น ทำเป็นหรือไม่ หากพรรคพลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาล สิ่งที่ผมทำแน่ ๆ คือสานต่อนโยบายน้ำมันดีเซลล์ B10 ราคาปาล์มน้ำมันต้องไม่ต่ำกว่า 6 บาท ไปจนถึง 12 บาทก็ยังได้ ผมเป็นนักการเมืองที่ทำอะไรแล้วเน้นทำอย่างยั่งยืน และยกระดับรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้จริง” นายสนธิรัตน์ กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 6 พฤษภาคม 2566

" ,