โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ศ.ดร.นฤมล” เปิดบ้านพปชร. ต้อนรับ “ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ” ร่วมขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก-ลดเหลื่อมล้ำพื้นที่ภาคใต้และทั่วประเทศ

ศ.ดร.นฤมล” เปิดบ้านพปชร. ต้อนรับ “ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ”
ร่วมขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก-ลดเหลื่อมล้ำพื้นที่ภาคใต้และทั่วประเทศ

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิก พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พรรคพลังประชารัฐ ให้การต้อนรับ นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบุคลากรสำคัญที่มีคุณภาพและศักยภาพเต็มเปี่ยมในการเข้ามาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายหลักด้านสวัสดิการประชารัฐ เศรษฐกิจประชารัฐ และสังคมประชารัฐ ที่จะขยายผลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการส่งเสริมสตรีให้มีบทบาทเท่าเทียมในสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคฯ ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นทั้งการยกระดับความเป็นอยู่และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง เป็นทายาททางการเมืองผู้สืบทอดปณิธานของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนผู้ล่วงลับ นับเป็นผู้หญิงมุสลิมเพียงไม่กี่คนของสังคมมุสลิมที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานทางการเมืองมาอย่างยาวนาน ด้วยบทบาททั้งงานในสภาและการทำงานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ในฐานะอดีต ส.ส.ในระบบเขตของจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครศรีธรรมราช ฯลฯ โดยยึดการทำงานหนักเพื่อคนอื่น เพื่อสังคม เพื่อประเทศชาติ เพื่อศาสนา เป็นที่ตั้ง
“ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาพรคคพลังประชารัฐประสบความสำเร็จในการผลักดันนโยบายทั้งบัตรสวัสดิการประชารัฐ การจัดสรรที่ดินทำกินให้พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ การดูแลจัดการเรื่องน้ำ การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ฯลฯ การเข้าร่วมงานของนางฮูวัยดีย๊ะ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ กอปรกับประสบการณ์การทำงานด้านการเมืองมาอย่างยาวนานจึงนับเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตามเจตนารมย์ของหัวหน้าพรรคฯ ที่มุ่งเน้นการดูแลพี่น้องประชาชน ใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความต้องการที่แตกต่างกันตามบริบทการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านมาพบว่าประสบปัญหาและอุปสรรคด้านการทำประมงโดยเฉพาะเรือประมงขนาดเล็กที่รอการช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยพรรคฯ ได้นำข้อเสนอต่างๆ บรรจุเป็นนโยบายในการหาเสียง เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” ศ.ดร.นฤมล กล่าว

ทางด้านนางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง กล่าวว่า ในฐานะที่ทำงานทางด้านการเมืองและลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน สิ่งแรกที่จะทำเมื่อเข้าร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐคือการสานต่อนโยบายของพรรคฯ ที่ช่วยเหลือประชาชนได้จนถึงรากหญ้า เช่น นโยบายบัตรสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการผลักดันเรื่องเศรษฐกิจชุมชน โดยตนจะเข้าไปส่งเสริมและต่อยอดเรื่องการผลิต การจัดจำหน่าย และการตลาดให้ครบทุกมิติและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
“นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการตัดสินใจเข้าร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ เพราะเปิดโอกาสให้ได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถตามเจตนารมย์ที่ยึดถือมาโดยตลอด อีกทั้งส่วนตัวมีความสนใจและมีนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อภาคใต้และชาวมุสลิม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ บทบาทของสตรีมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรม การส่งเสริมอาชีพในกลุ่มสตรีมุสลิม การขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ พร้อมทั้งนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริม และต่อยอดเรื่องการผลิต การจัดจำหน่าย การตลาด โดยคำนึงถึงบริบทที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ อาทิ พื้นที่ภาคใต้มีความโดดเด่นด้านพหุวัฒนธรรม การประมง การเกษตร พรรคฯ จึงต้องเข้าไปกำหนดนโยบายและทิศทางอย่างชัดเจน พร้อมสนับสนุนให้เป็นต้นทุนเพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ต่อยอดเศรษฐกิจที่มาจากฐานรากอย่างแท้จริง” นางฮูวัยดีย๊ะ กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 18 มกราคม 2566

" ,