โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ร.อ.ธรรมนัส”รับข้อเรียกร้องแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ จากสส.ในสภาฯ ร่วมฟังข้อมูลสะท้อนปัญหาของเกษตรกรทุกพื้นที่พร้อมยื่นมือช่วยเหลือปชช.

“ร.อ.ธรรมนัส”รับข้อเรียกร้องแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ จากสส.ในสภาฯ
ร่วมฟังข้อมูลสะท้อนปัญหาของเกษตรกรทุกพื้นที่พร้อมยื่นมือช่วยเหลือปชช.

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำของนายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา เขต2 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ซึ่งมีญัตติในเรื่องเดียวกันอีก 10 ญัตติของสมาชิกในสภาร่วมพิจารณาด้วย โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยา และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งด้วยตนเองในสภาฯ

ทั้งนี้ นายศาสตรา ศรีปาน สส.สงขลา พรรครวมไทยสร้างชาติ หนึ่งในสมาชิกที่ร่วมอภิปรายการแก้ไขปัญหากุ้งราคาตกต่ำ กล่าวในที่ประชุมว่า วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ ร.อ.ธรรมนัส มาฟังการอภิปรายด้วย ทำให้ได้รับรู้ปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ โดยคาดหวังให้ ร.อ.ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ เร่งแก้ไขราคากุ้งตกต่ำให้เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ ร.อ.ธรรมนัส เมื่อเร็วๆนี้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องมังคุดราคาตกต่ำ ก็ต้องขอขอบคุณแทนเกษตรกร ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย เช่นเดียวกับปัญหาราคากุ้ง ที่กำลังรอให้ ร.อ.ธรรมนัส มาช่วยเหลือเช่นกัน ตนจึงขอยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ในที่ประชุมด้วย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 6 กันยายน 2566

" ,