โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“รมว.สุชาติ” ขับเคลื่อนส่งออกซอฟต์พาวเวอร์มวยไทย ยกระดับมาตรฐานครูผู้สอนสร้างรายได้เข้าประเทศ

“รมว.สุชาติ” ขับเคลื่อนส่งออกซอฟต์พาวเวอร์มวยไทย ยกระดับมาตรฐานครูผู้สอนสร้างรายได้เข้าประเทศ

เร่งเดินมาตรฐานผู้สอนมวยไทย สร้าง ซอฟต์ พาวเวอร์ป้อนตลาดโลก !!! นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เดินหน้าทำมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย เพื่อใช้เป็นหลักฐานการันตี ในการประกอบอาชีพ และผลักดันให้เกิดการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“หลังจากที่ได้เดินทางไปที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้พบปะเจ้าของค่ายมวย ที่เปิดสอนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่สนใจฝึกศิลปะมวยไทย ซึ่งผู้ครูผู้สอนจะต้องมีทั้งความรู้และทักษะฝีมือ และเป็นอาชีพที่น่าสนใจ เพราะรายได้สูง ขณะที่ประเทศไทยมีสมาคมที่เกี่ยวข้องด้านมวยไทย ให้ความสำคัญและต้องการรักษามาตรฐานมวยไทยด้วย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาเอกลักษณ์มวยไทยให้มีมาตรฐาน จึงจำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นของผู้ฝึกสอนมวยไทย โดยมีผู้ประกอบอาชีพ และผู้เกี่ยวข้องกับมวยไทย มาร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรฐาน เพื่อให้มวยไทย เป็นซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) สู่เวทีโลก และพัฒนามวยไทยให้สามารถสร้างรายได้ให้กับคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป”

ศิลปะมวยไทยนับเป็นอัตลักษณ์ ที่ต่างชาติให้การยอมรับทั่วโลกที่สามารถสร้างรายได้ สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับคนไทย มุ่งไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้การขับเคลื่อนมวยไทยสู่เวทีแข่งขันระดับโลกของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพปชร.

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 1 สิงหาคม 2565

" ,