โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

‘รมว.ธรรมนัส’ ประกาศทำสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อน พร้อมมอบนโยบายหน่วยงานกระทรวงฯทำแผนเชิงรุกแก้ทุกข์ที่คั่งค้างให้พี่น้องปชช.และเกษตรกร

‘รมว.ธรรมนัส’ ประกาศทำสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อน พร้อมมอบนโยบายหน่วยงานกระทรวงฯทำแผนเชิงรุกแก้ทุกข์ที่คั่งค้างให้พี่น้องปชช.และเกษตรกร

วันที่ 11 ก.ย. 2566 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาว่า ในการทำงานของรัฐบาลได้มีการวางนโยบายเป็นกรอบไว้แต่ละกระทรวง ไปดำเนินการจัดทำรายละเอียด ดังนั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ หลังจากที่มีการแถลงนโยบายแล้ว จะมีการประชุมผู้บริหารกระทรวง เพื่อวางแผนการทำงานในระยะ 4 ปี ในการดูแลและแก้ไขปัญหาที่คั่งค้างให้กับพี่น้องประชาชน

“ขณะนี้ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ยืนยันว่า มีแผนทุกกรมอยู่แล้ว และหลังจากที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จ จะมีการมอบนโยบายให้แก่ทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัด ซึ่งจะมีสาระรายละเอียด และเนื้อแท้ของงาน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่างบประมาณในการแก้ไขปัญหานั้นมาจากไหน การร่วมงานกันของภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาจะเป็นอย่างไร” รมว.ธรรมนัสกล่าว

อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าปัญหาทางการเกษตรนั้นมีการสะสมมาอย่างยาวนาน ไม่ใช่เฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตร แต่ยังรวมไปถึงการแปรปรวนของสภาพอากาศ เช่น วิกฤตเอลนีโญ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกร โดยทางกระทรวงเกษตรฯ จะต้องมีการประสานในทุกๆ หน่วยงานว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร

นอกจากนี้ในเรื่องของปัญหาปศุสัตว์ เช่น การลักลอบขนส่ง หรือนำเข้าเนื้อหมู เนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ อย่างผิดกฎหมายก็ได้เลือกอธิบดีแต่ละกรมมาอยู่แล้ว หลังจากวันพรุ่งนี้จะตั้งคณะทำงาน อย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง

“ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ผมขอประกาศทำสงครามกับสินค้าเถื่อนที่เข้ามาภายในประเทศ ส่วนการทำรายละเอียดต่างๆ ของกระทรวงอื่นๆ ก็คงทำเหมือนกัน” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 11 กันยายน 2566

" ,