โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“รมช.สันติ” เปิดลิส ปชช.ได้บัตรสวัสดิการประชารัฐ 14.5 ล้านคน ดีเดย์ 1 มี.ค.นี้ประกาศชื่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

“รมช.สันติ” เปิดลิส ปชช.ได้บัตรสวัสดิการประชารัฐ 14.5 ล้านคน
ดีเดย์ 1 มี.ค.นี้ประกาศชื่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิการฯ ครั้งที่ 2/2566 มีการรายงานให้ทราบว่า มีผู้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ทั้งหมด 22 ล้านคน และพบว่า มีประชาชนกรอกข้อมูลไม่ครบ 1.2 ล้านคน เมื่อส่งข้อมูลให้กรมการปกครองตรวจสอบ ไม่ผ่านคุณสมบัติ 1 ล้านคน รอบแรกจึงมีผู้ผ่านคุณสมบัติ 19 ล้านคน และได้ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการ 6 หน่วยงานเพื่อไปตรวจสอบ ทั้งเรื่องทรัพย์สิน ที่ดิน บัญชีเงินฝาก พบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ 5 ล้านคน ทำให้เหลือผู้ผ่านเกณฑ์ 14.5 ล้านคน

“จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติรับสิทธิบัตรคนจน 14.5 ล้านคน ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์สามารถยืนยันตัวตนภายใน 30 วัน และสามารถใช้ได้จริงในเดือนเมษายน 2566 ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ที่ธนาคารกรุงไทย ภายใน 60 วัน หลังมีการประกาศรายชื่อ คาดว่าผลการอุทธรณ์จะทราบในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 เมื่อผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับสิทธิบัตรคนจนย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน 2566” นายสันติ กล่าว

อย่างไรก็ตามธนาคารกรุงไทยเป็นผู้รับตรวจสอบในการเป็นฐานข้อมูล และไม่ได้ให้รายละเอียดของผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิกับกระทรวงการคลัง เนื่องจากกลัวจะผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือพีดีพีเอ ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงต้องประกาศผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 14.5 ล้านคน ก่อนเพื่อไม่ให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถใช้สิทธิในการยื่นอุทธรณ์กับธนาคารกรุงไทย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2566

" ,