โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พัชรินทร์” ขอบคุณ “ตรีนุช” ตั้งเป้าปี 66 นักเรียน 1 ล้านคนต้อง CPR เป็น ชี้เป็นนิมิตรหมายที่ดี เพิ่มโอกาสรอดคนไทยจากเดิมแค่ 2% แนะบรรจุในหลักสูตรการศึกษา ให้เป็นชุดความรู้สากล มาตรฐานเดียว

“พัชรินทร์” ขอบคุณ “ตรีนุช” ตั้งเป้าปี 66 นักเรียน 1 ล้านคนต้อง CPR เป็น ชี้เป็นนิมิตรหมายที่ดี เพิ่มโอกาสรอดคนไทยจากเดิมแค่ 2% แนะบรรจุในหลักสูตรการศึกษา ให้เป็นชุดความรู้สากล มาตรฐานเดียว

ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต2 ปทุมวัน บางรัก สาทร และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ขอขอบคุณ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งเป้าให้ปี 2566 นักเรียน 1 ล้านคน ต้องทำ CPR เป็น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มทักษะการช่วยชีวิต ของเด็กและเยาวชน ให้เรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในโรงเรียน โดยตนได้พยายามขับเคลื่อน เรื่องนี้ให้คนไทยทำ CPR เป็น มาโดยตลอด และวันนี้เริ่มได้รับการตอบรับจากผู้ใหญ่ในรัฐบาล ซึ่งนับเป็นนิมิตรหมายที่ดีต่อมิติด้านความปลอดภัย และจะยังเป็นการเพิ่มอัตราการรอดชีวิต จากเหตุการหยุดหายใจ ของคนไทย ที่มีอัตราการรอดเพียง 2% เท่านั้น ต่างจากประเทศในกลุ่มยุโรป ที่มีอัตรารอดสูงถึง 60%

ทั้งนี้ตนขอเสนอว่าเราควรบรรจุเรื่องของ CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้เครื่อง AED ไว้ในหลักสูตรการศึกษาด้วย เพื่อที่จะได้ชุดข้อมูล ความรู้ และทักษะที่เป็นสากล และได้มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงควรจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา เป็นวงกว้าง เพื่อจะได้นำไปใช้ประยุกต์กับการเรียนการสอน ได้อย่างถูกต้องถูกวิธี


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 6 ธันวาคม 2565

" ,