โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” แจ้งข่าวดี!!! ชาวบ้านป่าแดด เดินหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างเสร็จปี 69

“พล.อ.ประวิตร” แจ้งข่าวดี!!! ชาวบ้านป่าแดด เดินหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างเสร็จปี 69

วันที่ 4 สิงหาคม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ถึงผู้นำชุมชนและประชาชนต.ป่าแดด จ.เชียงราย กว่า 300 คน ที่จะได้รับอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง เพื่อการอุปโภคบริโภค และประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต

ทั้งนี้รัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐ ให้ความสําคัญในการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม และเพื่อสร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนมาโดยตลอด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างที่ประชาชนรอคอยมายาวนานถึง 30 ปีนั้น จึงได้มอบหมายให้คณะทำงานมีการติดตาม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว

“วันนี้ ผมยินดีที่จะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบว่า โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างแห่งนี้ผ่านความเห็นชอบจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ทั้งจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรมป่าไม้ และกรมอุทธยาน ขั้นตอนต่อไป ภายในปี 65 นี้ กรมชลประทานจะเร่งดำเนินการขออนุมัติเปิดโครงการ เร่งทำการสำรวจพื้นที่เพื่อจ่ายค่าชดเชย และในปี 66 จะสามารถเริ่มทำการก่อสร้างได้ โดยใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี ในปี 69 ประชาชน จะมี “อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง” เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน”

ทั้งนี้มั่นว่า อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จะช่วยให้คนตําบลป่าแดด และพื้นที่ใกล้เคียง มีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อประกอบอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ที่มั่นคงยั่งยืนให้กับคนลุ่มน้ำลาวตอนกลาง-ตอนล่าง และคนตำบลป่าแดดอย่างแน่นอน ผมขอยืนยันว่าหากพี่น้องประชาชนยังมีปัญหา อุปสรรคอื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผมยินดีให้การช่วยเหลือและแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่ รัฐบาลและต้วผมเอง มุ่งหวังให้ พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุข ดังนั้น หากทุกข์ร้อนอะไรขอให้บอกทีมงานของผมได้ทุกคนครับ” พล.อ.ประวิตร กล่าว

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 5 สิงหาคม 2565

" ,