โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร เห็นใจผู้ชุมนุม ยินดีรับฟังข้อเรียกร้อง เปิดทำเนียบให้ตัวแทนเข้าพบหาทางออกร่วมกัน เร่งแก้ปัญหาหนี้สิน ที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำ ขอบคุณ ชุมนุมด้วยความสงบ ยืนยัน รัฐบาลไม่ทอดทิ้ง

พล.อ.ประวิตร เห็นใจผู้ชุมนุม ยินดีรับฟังข้อเรียกร้อง เปิดทำเนียบให้ตัวแทนเข้าพบหาทางออกร่วมกัน เร่งแก้ปัญหาหนี้สิน ที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำ ขอบคุณ ชุมนุมด้วยความสงบ ยืนยัน รัฐบาลไม่ทอดทิ้ง

เมื่อ 28 ก.ย.65 ,16.30 น. พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. รักษาราชการแทน นรม. ได้เปิดโอกาสให้ นายประพาส โง่กสูงเนิน ประธานสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (อสส.) และสภาประชาชน 4ภาค พร้อมตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมรวม 15คน เข้าพบ ณ ห้องรับรอง 1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชุมนุม ที่ปักหลักชุมนุมอยู่ในขณะนี้ บริเวณพื้นที่ ถ.ราชดำเนิน และถ.พิษณุโลก จำนวน ประมาณ 20,000 คน โดยนายประพาสฯ ได้ยื่นหนังสือเพื่อขออนุญาตเข้าพบ พล.อ.ประวิตรฯ และชี้แจงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ชุมนุม ทุกกลุ่ม ทั้งเรื่องหนี้สิน ที่ดินทำกิน และปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม เช่นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และคนพิการ เป็นต้น เพื่อขอให้รัฐบาลพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ภายใต้กฎหมาย อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความเห็นใจ และความห่วงใยต่อกลุ่มผู้ชุมนุม พร้อมได้ขอบคุณผู้ที่มาชุมนุมกัน ด้วยความสงบ ซึ่งตนเข้าใจดีถึงความรู้สึกของทุกคน นอกจากจะได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆแล้วยังต้องเดินทางจากบ้านมาไกล และต้องมาพักอาศัยในเขตเมืองที่ไม่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตตนเอง เนื่องจากมีความจำเป็น เพื่อเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้ยินดีรับฟังปัญหาความเดือดร้อน พร้อมข้อเสนอ/ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมทุกกลุ่ม โดยรับปากจะรีบนำไปหารือในรัฐบาลเพื่อ เร่งแก้ปัญหาขจัดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ให้ได้ยุติ ที่เป็นธรรม โดยเร็วที่สุด ต่อไป

พล.อ.ประวิตร เห็นใจผู้ชุมนุม ยินดีรับฟังข้อเรียกร้อง เปิดทำเนียบให้ตัวแทนเข้าพบหาทางออกร่วมกัน เร่งแก้ปัญหาหนี้สิน ที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำ ขอบคุณ ชุมนุมด้วยความสงบ ยืนยัน รัฐบาลไม่ทอดทิ้ง พล.อ.ประวิตร เห็นใจผู้ชุมนุม ยินดีรับฟังข้อเรียกร้อง เปิดทำเนียบให้ตัวแทนเข้าพบหาทางออกร่วมกัน เร่งแก้ปัญหาหนี้สิน ที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำ ขอบคุณ ชุมนุมด้วยความสงบ ยืนยัน รัฐบาลไม่ทอดทิ้ง พล.อ.ประวิตร เห็นใจผู้ชุมนุม ยินดีรับฟังข้อเรียกร้อง เปิดทำเนียบให้ตัวแทนเข้าพบหาทางออกร่วมกัน เร่งแก้ปัญหาหนี้สิน ที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำ ขอบคุณ ชุมนุมด้วยความสงบ ยืนยัน รัฐบาลไม่ทอดทิ้ง พล.อ.ประวิตร เห็นใจผู้ชุมนุม ยินดีรับฟังข้อเรียกร้อง เปิดทำเนียบให้ตัวแทนเข้าพบหาทางออกร่วมกัน เร่งแก้ปัญหาหนี้สิน ที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำ ขอบคุณ ชุมนุมด้วยความสงบ ยืนยัน รัฐบาลไม่ทอดทิ้ง

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 28 กันยายน 2565

" ,