โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” เปิดงาน “พระนครคีรี เมืองเพชร” มอบโล่ห์คนดีศรีเมืองเพชร

“พล.อ.ประวิตร” เปิด “พระนครคีรี เมืองเพชร” มอบโล่ห์คนดีศรีเมืองเพชร “สุชาติ” ส.ส.เพชรบุรี รับรางวัลด้านนิติบัญญัติ ศิลปะ และวัฒนธรรม

“พล.อ.ประวิตร” ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 35 มอบโล่ห์ “คนดีศรีเมืองเพชร” เชิดชูเกียรติผู้เสียสละทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยมี “สุชาติ อุสาหะ” ส.ส.เพชรบุรี รับรางวัลด้านนิติบัญญัติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 35 ประจำปี 2565 ในฐานะประธานในพิธีฯ โดยมี นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 และนายสาธิต อุ๋ยตระกูล ส.ส.เพชรบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

จากนั้น พล.อ.ประวิตร รับฟังคำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมกล่าวเปิดงานฯ อย่างเป็นทางการ และมอบโล่ห์ขอบคุณผู้สนับสนุนผู้จัดงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ในโอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ ให้แก่ “คนดีศรีเมืองเพชร” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ภาคราชการ และภาคประชาสังคม ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่น เสียสละร่วมทำคุณประโยชน์ ทุ่มเทต่อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดเพชรบุรี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมในมิติต่างๆ โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 31 ท่าน ใน 16 สาขา ดังนี้

1. ด้านรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาทางศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเพชร ช่างฝีมือ ได้แก่ นายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-งานศิลปะปูนปั้น), ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา แฉ่งฉายา ศิลปินสาขาทัศนศิลป์, นายสัณฐาน ถิรมนัส ศิลปินสาขาทัศนศิลป์, นายธานินทร์ ชื่นใจ ครูช่างลายรดน้ำ, นางสาวสิริลักษณ์ ศรีทองคำ ช่างทำทองโบราณ และนายวิริยะ สุสุทธิ ครูแทงหยวก
2. ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเมืองเพชร ได้แก่ นายแสวง เอี่ยมองค์ นายกพุทธสมาคมจังหวัดเพชรบุรี และนางถนอม คงยิ้มละมัย
3. ด้านอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารเมืองเพชร ได้แก่ นางสมาน กลิ่นนาคธนกร เจ้าของธุรกิจขนมหม้อแกงแม่สมาน
4. ด้านมนุษยศาสตร์รากฐานเมืองเพชร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม และนายกฤษดากร อินกงลาศ
5. ด้านบริหารจังหวัดด้วยหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
6. ด้านบริหารกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ พลตำรวจโทต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
7. ด้านบริหารรัฐกิจ ได้แก่ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์, นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
8. ด้านนิติบัญญัติ ได้แก่ นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
9. ด้านการบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ, นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง และนายวรวิสูตร ฉิมพาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
10. ด้านบริหารส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวัทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. ด้านสนับสนุนกิจการสาธารณสุข ได้แก่ นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
12. ด้านพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ได้แก่ นายไพโรจน์ พ่วงทอง สมาชิกวุฒิสภา, นายสุริยะ ชูวงศ์ และดร.ทัดทอง พราหมณี
13. ด้านการสร้างเศรษฐกิจและนักธุรกิจรุ่นใหม่ ได้แก่ นายสุพจน์ เพชราภิรัชต์ เจ้าของธุรกิจบ้านขนมนันทวัน, นางชปาพันธ์ เงินมูล เจ้าของธุรกิจพันธ์สุข, นายประวิทย์ เครือทรัพย์ เจ้าของธุรกิจลุงอเนกขนมหวานเมืองเพชร์
14. ด้านสื่อมวลชนสร้างสรรค์เมืองเพชร ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุนันท์ นีลพงษ์
15. ด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ นายณัฐวุฒิ สกิดใจ
16. ด้านเยาวชนรู้รักษ์ศิลปะเมืองเพชร ได้แก่ กลุ่มลูกหว้า

ทั้งนี้ “คนดีศรีเมืองเพชร” เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการทำความดีของคนในสังคม ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณงามความดีเสียสละเพื่อส่วนรวม และสร้างขวัญกำลังใจให้กับต้นแบบของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคน ได้ทำความดีเพื่อส่วนรวมเพื่อจังหวัดเพชรบุรีและประเทศชาติ โดยคณะกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีเมืองเพชร” ได้พิจารณาทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านศิลปกรรม นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ข้าราชการที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด รวมถึงกลุ่มเด็กเยาวชน

#พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ
#สุชาตอุสาหะ
#เพชรบุรี
#คนดีศรีเมืองเพชร
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2565

" ,