โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” เดินหน้าใช้มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เน้นหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัดสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

“พล.อ.ประวิตร” เดินหน้าใช้มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เน้นหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัดสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

เมื่อ 22 มี.ค.66 ,10.00น.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนา PDPA Going Forward ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมอัศวิน ถนนวิภาวดี หลักสี่ กทม. โดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส ได้กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ ของการจัดงานสัมมนาซึ่งมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วน ตระหนักรู้ ถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ ให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานสากล โดย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ถือเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญยิ่ง และมีผลบังคับใช้สมบูรณ์ทั้งฉบับ เมื่อ 1 มิ.ย.65 เพื่อให้คนไทยทุกคน รวมถึงนานาประเทศ เกิดความเชื่อมั่น และยอมรับในมาตรฐาน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อย่างยั่งยืน ต่อไป

ทั้ง พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร ได้เป็นสักขีพยาน พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และได้เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงานพันธมิตร ที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานและมอบโล่รางวัล แก่ผู้ชนะเลิศออกแบบตราสัญลักษณ์

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณ ก.ดีอีเอส ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน และสมาคมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย ที่ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ โดยได้เน้นย้ำถึงมาตรการ และการสร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหน่วยงานหลัก ที่จะต้องเป็นศูนย์กลางแห่งความร่วมมือ และต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เด็ดขาด บนพื้นฐานหลักนิติธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศให้ประชาชนทุกคนในสังคมไทย ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนั้น พล.อ.ประวิตร ยังได้เชิญชวน ผู้ที่รับฟังผ่าน Facebook Live เข้าร่วมการสัมมนาไปพร้อมๆกันด้วย อย่างเปิดกว้าง ทางความคิด และความร่วมมือทุกๆด้าน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 22 มีนาคม 2566

" ,