โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” หนุนบทบาทสตรีขับเคลื่อนประเทศ ประกาศอัดงบกองทุนฯ อีก 2 เท่าขยายโอกาสเพิ่มขึ้น

“พล.อ.ประวิตร” หนุนบทบาทสตรีขับเคลื่อนประเทศ ประกาศอัดงบกองทุนฯ อีก 2 เท่าขยายโอกาสเพิ่มขึ้น

เมื่อ 21 ธ.ค.65 , 13.30น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา คณะทำงานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 21-22 ธ.ค.65 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยกระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) ได้จัดโครงการสัมมนาคณะทำงานเครือข่าย ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับประเทศขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจาก 76 จังหวัด ทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความชื่นชม บทบาทสตรีในปัจจุบัน ที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับบทบาทสตรีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาส ให้สตรีมีบทบาทผ่านทางกองทุนพัฒนาฯ ซึ่งมีผลความคืบหน้าด้วยดี ที่ผ่านมา และพล.อ.ประวิตร ยังได้ประกาศที่จะเพิ่มงบประมาณให้แก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มากขึ้นอีกอย่างน้อย 2 เท่า เพื่อขยายโอกาสให้สตรีไทย สามารถประกอบอาชีพได้มากยิ่งขึ้น ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวเสริมว่า สตรีควรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ในทุกๆด้านเพื่อให้มีความรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน และเป็นกำลังสำคัญไม่แพ้เพศชาย ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้เช่นกันต่อไป ในอนาคต

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 21 ธันวาคม 2565

" ,