โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” ส่งทหาร 50 นายช่วย ผู้ว่ากทม.สะกัดน้ำท่วม เริ่ม 2 จุด29 ส.ค.นี้

“พล.อ.ประวิตร” ส่งทหาร 50 นายช่วย ผู้ว่ากทม.สะกัดน้ำท่วม เริ่ม 2 จุด 29 ส.ค.นี้

พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รักษาการนายกรัฐมนตรี ได้โทรประสานไปยังนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกทม. เพื่อหารือถึงแผนรับมือน้ำท่วมกทม. จากปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนในช่วงฤดูฝน พร้อมให้การสนับสนุนกำลังคนและบรูณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนในกรุงเทพ

สำหรับแผนการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของกทม ได้มอบหมายให้พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ประสานงานกับ กทม พร้อมจีดส่งกำลังทหาร จำนวน 50 นาย แบ่งเป็น 2 จุด จุดละ 25 นาย โดยจุดแรกจะขอกำลังพลจาก กองพล.ม.พัน 3 มาเพื่อเสริมกำลังคนร่วมกับกองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำที่ดำเนินการ 20 คน เพื่อดำเนินการบรรจุกระสอบทรายและเรียงแนวกระสอบทราย ในพื้นที่กรุงเทพใต้ เพื่อนำไปวางแนวป้องกันน้ำหนุนและน้ำเหนือไหลหลาก โดยมีการขอใช้พื้นที่สวนสาธารณะใต้สะพานตากสิน โดยจะเริ่มดำเนินการ 09.30 น. ซึ่งจะใช้ทรายทั้งสิ้น 100 ลูกบาศก์เมตร สามารถบรรจุได้ประมาณ 16,000ใบ

ส่วนการดำเนินการในจุดที่ 2 พื้นที่ธนบุรี เพื่อเรียงแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำหนุน บริเวณภายในกรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ ดำเนินการในวันจันทร์ ที่ 29 ส.ค.เช่นกัน ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ความยาวทั้งหมดประมาณ 100 เมตร ใช้กระสอบทรายใช้ประมาณ 8,000- 10,000 ใบ

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 27 สิงหาคม 2565