โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” ระดมหน่วยงานเสริมศักยภาพ SME ไทย ย้ำเป็นฐานสำคัญการขับเคลื่อนฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ

“พล.อ.ประวิตร” ระดมหน่วยงานเสริมศักยภาพ SME ไทย
ย้ำเป็นฐานสำคัญการขับเคลื่อนฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านระบบ VTC ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ เพื่อปรับและแก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆให้สมบูรณ์ เร่งส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเป็นส่วนสำคัญการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นส่วนสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่สำคัญของไทย

อย่างไรก็ตามที่ประชุมรับทราบแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 และร่วมพิจารณา ปรับแก้ไของค์ประกอบคณะอนุกรรมการต่างๆ ให้เหมาะสม โดยได้ย้ำผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือเป็นส่วนสำคัญของการระบบฐานการผลิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญมาตลอด และต้องการส่งเสริม ผลักดันให้อยู่รอด เข้มแข็งขึ้นและเติบโตแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยต้องการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องลงไปดูแลสนับสนุนและให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
” ในช่วงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จำเป็นต้องเร่งการบูรณาการให้ทุกหน่วยงานวาง กลไกที่มีอยู่ ขับเคลื่อนเพื่อเสริมความแกร่งให้กับผู้ประกอบการ SME อย่างจริงจัง พร้อมทั้งขอให้ความสำคัญกับตรวจสอบและประเมินผลการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มากขึ้นในภาพรวม”


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่:
23 กันยายน 2565

" ,