โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” มอบนโยบาย สนทช.เดินแผนยุทธศาสตร์มือภัยพิบัติน้ำ ระดมทุกภาคส่วนร่วมยกระดับความมั่นคงแหล่งน้ำทั่วประเทศ

“พล.อ.ประวิตร” มอบนโยบาย สนทช.เดินแผนยุทธศาสตร์มือภัยพิบัติน้ำ ระดมทุกภาคส่วนร่วมยกระดับความมั่นคงแหล่งน้ำทั่วประเทศ

เมื่อ 25 ต.ค.65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน เสวนาวิชาการ และมอบนโยบาย ” 5 ปีที่ผ่าน ย่างก้าวสู่ปีที่ 6 ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ” ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. โดย พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รอง นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า
ในโอกาส ที่สทนช. จัดต้ังหน่วยงานครบรอบ 5ปีเต็มในวันนี้ ได้มีหน่วยงานเข้ามาร่วมเสวนา เพื่อจะให้มีการแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ เพื่อให้มีความต่อเนื่อง ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, กรมอุตุนิยมวิทยา, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน), กรมชลประทาน, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กรมทรัพยากรน้ำ, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ,กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ

ทั้งนี้ในการเสวนาในวันนี้มีความมุ่งหวังในการแก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ทั้งระบบ ทั่วประเทศ และให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และประเทศชาติ เป็นสำคัญสูงสุด

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณ สทนช. และทุกหน่วยงานที่ได้ปฏิบัติงานด้วยดี มาโดยตลอด5ปีที่ผ่านมา และย้ำว่า สทนช. ต้องเป็นหน่วยงานหลักในการนำนโยบายด้านน้ำ และผลจากการเสวนาในครั้งนี้ ไปสู่การปรับปรุงแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น้ำ 20 ปี โดยบูรณาการการทำงาน จากทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคประชาชน อย่างใกล้ชิด ให้มีเอกภาพเพื่อยกระดับ ความมั่นคงด้านน้ำ ของประเทศ และสามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำให้กับประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน พร้อมทั้งให้มีการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจควบคู่ ไปกับการสร้างความร่วมมือของประชาชนต่อไป

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 25 ตุลาคม 2565