โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” พลิกโฉมปาล์ม ชูพืชเศรษฐกิจยั่งยืน ดันรายได้ทะลุ 1.5 แสนล. 2 ปีซ้อน ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

“พล.อ.ประวิตร” พลิกโฉมปาล์ม ชูพืชเศรษฐกิจยั่งยืน
ดันรายได้ทะลุ 1.5 แสนล. 2 ปีซ้อน ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ในฐานะประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ห่วงใยเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ส่วนใหญ่มีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ใน 5 จังหวัดภาคใต้ โดยมีข้อวิตกกังวลว่า การนำน้ำมันปาล์มผ่านแดนจากประเทศมาเลเซียไปยัง สปป. ลาว ซึ่งรัฐบาลต้องดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ อาจจะเกิดการตกหล่น รั่วไหล รวมทั้ง หวั่นเกรงว่า อาจมีผู้ฉวยโอกาสลักลอบนำเอาน้ำมันปาล์มเถื่อน และส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มในประเทศตกต่ำนั้น จึงได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการนำน้ำมันปาล์มผ่านแดนจากมาเลเซียไปยัง สปป.ลาว โดยมี พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนเกษตรกร ตามมติ กนป. ที่เห็นชอบให้ รัฐบาล สปป.ลาว นำน้ำมันปาล์มดิบจากมาเลเซียผ่านประเทศไทยปีละไม่เกิน 5,000 ตัน โดยใช้เส้นทางทางบกผ่านทางด่านสะเดา จ.สงขลา ไปจนถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 จ.หนองคาย

พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 มีมติเห็นชอบมาตรการการนำน้ำมันปาล์มผ่านแดน โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้ผู้ขอนำผ่านต้องแจ้งกระทรวงพาณิชย์ทราบก่อนการนำผ่านอย่างน้อย 1 เดือน และสำหรับรถขนน้ำมัน ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความ “นำผ่านน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ไปยัง สปป.ลาว (ด่านสะเดา – ด่านหนองคาย)” วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการนำผ่าน เลขที่หนังสือรับรอง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมอบหมายให้ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมศุลกากร เป็นหน่วยงานปฏิบัติหลักทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในภารกิจนี้ ร่วมกันจัดทำ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) พร้อมด้วย Work Flow ขั้นตอนปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานในการนำผ่านแดน โดยมีแผนที่จะลงพื้นที่ซักซ้อมการปฏิบัติจริง

นอกจากนี้ ในวันที่มีการนำน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ผ่านแดนคณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการจะจัดให้มีประชาสัมพันธ์ข้อมูลการนำผ่านให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และพร้อมรับการตรวจสอบตลอดระยะเวลาที่นำผ่าน ยิ่งไปกว่านั้น ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ที่ประสงค์เข้าสังเกตการณ์สามารถติดตามคณะเดินทางเพื่อร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ตลอดเส้นทาง “ขอให้เกษตรกรมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ลดความหวาดระแวงของทุกฝ่าย ป้องกันมิให้มีการฉวยโอกาสลักลอบค้าน้ำมันปาล์มเถื่อนอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทางขนส่งผ่านแดน” ถือเป็นนโยบายสำคัญภายใต้กำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่ยึดมั่นประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนปาล์มเป็นสำคัญลำดับแรก

“ช่วง 3 ปีเศษที่ผ่านมา ได้จัดระบบการบริหารจัดการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ทำให้เศรษฐกิจปาล์มน้ำมันทะยานขึ้นนับแสนล้านบาทต่อปีเป็นปีที่ 2 เป็น พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่ยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ ส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง”

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 8 ธันวาคม 2565

" ,