โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” ผลักดันไทยเข้าสู่การพัฒนา 5G หนุนไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี-ดิจิตัลภูมิภาค

“พล.อ.ประวิตร” มอบนโยบาย สนทช.เดินแผนยุทธศาสตร์มือภัยพิบัติน้ำ ระดมทุกภาคส่วนร่วมยกระดับความมั่นคงแหล่งน้ำทั่วประเทศ

“พล.อ.ประวิตร” ผลักดันไทยเข้าสู่การพัฒนา 5G
หนุนไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี-ดิจิตัลภูมิภาค

วันที่ 26 ต.ค.65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดงานประชุมสัมมนา และนิทรรศการ “Global Mobile Broadband Forum 2022” ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยพล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม. กล่าวว่าจากนโยบายของรัฐบาลไทย ที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 โดยสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และต่อยอดโครงสร้างพื้นฐาน 5G ให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงการใช้ประโยชน์ สร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ดึงดูดการลงทุน พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี 5G ของภูมิภาค ซึ่งบริษัท หัวเวย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และเครือข่ายพันธมิตร (GSMA) ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลไทย เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ในอนาคต

การจัดงานในครั้งนี้ บริษัท หัวเว่ยฯ ได้ร่วมกับองค์กรกำกับดูแลมาตรฐานผู้ให้บริการการสื่อสาร (GSMA) และGTI ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม โดยร่วมกันจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี และครั้งนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ทางอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล ให้สามารถเชื่อมต่อองค์ความรู้ และเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อยกระดับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
พล.อ.ประวิตรฯ กล่าวว่า นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการจัดเวทีให้ภาคเอกชน และภาครัฐ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศไทย และภาคอุตสาหกรรม พร้อมได้กล่าวขอบคุณ บริษัท หัวเว่ยฯ ที่ช่วยสนับสนุน ขับเคลื่อน ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลไทย ในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการเตรียมความพร้อม เรื่องกำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย กับภูมิภาคต่างๆ ด้วย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 26 ตุลาคม 2565