โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” ขยาย พรก.ฉุกเฉิน ต่อ 3เดือน ปรับลดพื้นที่ อ.มายอ ผ่านเกณฑ์ กำชับเตรียมดูแลช่วงการเลือกตั้ง พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทุ่มเท เสียสละ เพื่อส่วนรวม

“พล.อ.ประวิตร” ขยาย พรก.ฉุกเฉิน ต่อ 3เดือน ปรับลดพื้นที่ อ.มายอ ผ่านเกณฑ์ กำชับเตรียมดูแลช่วงการเลือกตั้ง พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทุ่มเท เสียสละ เพื่อส่วนรวม

1 มี.ค.66 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ครั้งที่ 1/2566 ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยพล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม. กล่าวว่า โดยที่ประชุมได้รับทราบ ผลการปฎิบัติงานตาม พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ห้วง 20 ธ.ค.65 -23 ก.พ.66 และแนวโน้มสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จชต. หลังจากนั้นได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบ ตามที่ กอ.รมน.ภาค4 เสนอโดยขอให้ปรับลดพื้นที่ อ.มายอ จ.ปัตตานี ออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เนื่องจากผ่านเกณฑ์การประเมินผล และขอให้นำ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ มาบังคับใช้แทน พร้อมเห็นชอบ ขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงใน 3 จชต. ยกเว้น อ.ศรีสาคร ,อ.สุไหงโก-ลก ,อ.แว้ง และอ.สุคิริน จ.นราธิวาส ยกเว้น อ.ยะหริ่ง ,อ.มายอ ,อ.ไม้แก่น และอ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา ยกเว้น อ.เบตง ,อ.กาบัง ออกไปอีก 3เดือน ตั้งแต่ 20 มี.ค.66 ถึง 19 มิ.ย.66 โดยเป็นการขยายเวลา ครั้งที่ 71 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ป้องกันและระงับยับยั้งสถานการณ์ให้ได้ อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ด้วย

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ,ตำรวจภูธรภาค 9 เร่งหามาตรการทางกฎหมายปกติ ทดแทน พรก.ฉุกเฉิน เพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวกในพื้นที่ และให้สอดรับกับทิศทางของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข พร้อมเน้นย้ำ ฝ่ายความมั่นคง ประสานการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย และเฝ้าระวังติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรง ทั้งในและนอกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องเตรียมการดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วย

พล.อ.ประวิตร ยังได้ขอบคุณกำลังพลทุกนาย ของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อส่วนรวม สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี กระทั่งปรับลด อ.มายอ จ.ปัตตานี เป็นอำเภอที่10 ได้เป็นผลสำเร็จ

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 1 มีนาคม 2566

" ,