โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร”เร่งรัด 10 มาตรการรับมือน้ำแล้ง จ.ชัยภูมิ จัดโซนพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ ปชช.รอรับเชียร์นั่งนายกคนต่อไป

“พล.อ.ประวิตร”เร่งรัด 10 มาตรการรับมือน้ำแล้ง จ.ชัยภูมิ
จัดโซนพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ ปชช.รอรับเชียร์นั่งนายกคนต่อไป

เมื่อ 6 ก.พ.66 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการต่อเนื่อง จาก จ.ขอนแก่น ช่วงเช้า โดยในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ เพื่อติดตามขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ที่ศาลากลาง จ.ชัยภูมิ ได้ประชุมหารือร่วมกับ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผวจ.,เลขาฯ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพญาแล เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จังหวัด ชัยภูมิยังมีปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเกิดจากน้ำหลากพื้นที่ลาดชัน ก่อให้เกิดสภาพน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่หลายอำเภอ ซึ่งจังหวัดได้มีการถอดบทเรียน ร่วมฟังความคิดเห็นจากประชาชน แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งอย่างยั่งยืน สำหรับภัยแล้ง เกิดจากปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยขาดแหล่งเก็บกักน้ำ ประกอบกับดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ ทั้งนี้รัฐบาลได้สนับสนุนโครงการต่างๆในปี61-65 งบกลางกรณีฉุกเฉินปี65 และงบบูรณาการปี66 รวมทั้ง พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการ สนับสนุนโครงการตามที่จังหวัดร้องขอเพิ่มเติมได้แก่ โครงการก่อสร้างวงแหวนน้ำรอบพื้นที่เมืองชัยภูมิ และก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์เพื่อชะลอการไหลของน้ำในฤดูฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง จำนวน 1,000 ฝาย รองรับการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายที่สำคัญ โดยกำชับให้ สทนช. เร่งรัด 10 มาตรการรับมือฤดูแล้งอย่างเคร่งครัด พร้อมย้ำจังหวัดให้วางแผนพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อลดผลกระทบประชาชน ให้มากที่สุด และได้กล่าวเน้น ว่า “น้ำคือชีวิต ของประชาชน”รัฐบาลมีความจริงใจที่จะ แก้ปัญหาทุกพื้นที่ อย่างเร่งด่วนสอดคล้องความต้องการประชาชน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ รวมถึงขอบคุณหน่วยงาน และประชาชนที่ได้ช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกัน กระทั่งสถานการณ์การขาดแคลนน้ำคลี่คลาย ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

พล.อ.ประวิตร และคณะได้เดินทางต่อไปยังโครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารา ณ บ้านกุดโง้ง ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมี ผศ.ดร.อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ จาก ม.สงขลาฯ นำเสนอผลงานวิจัยโครงการฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหาภัยแล้งได้ อย่างยั่งยืน และส่งเสริมสินค้าช่วยเกษตรกรสวนยางพารา ได้อีกด้วย

จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้เดินทางไปตรวจติดตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำ บ้านเพชร อ.ภูเขียว โดยทำการขุดลอกเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำให้มากขึ้น เพื่อรองรับการขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง และได้พบปะกับพี่น้องประชาชนที่มาให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่นเป็นจำนวนมาก และเป็นกันเอง ซึ่งชาวบ้านต่างมีความชื่นชม ดีใจ และได้ขอบคุณ พล.อ.ประวิตร ที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำอย่างได้ผลและมีความยินดีที่จะสนับสนุนให้เป็นนายกฯ คนที่30 เพื่อสานต่องาน ช่วยคนอีสานต่อไป

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2566

" ,