โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร”หารือทูตออสเตรเลีย ย้ำร่วมมือด้านศก.-ต่อต้านค้ามนุษย์

“พล.อ.ประวิตร”หารือทูตออสเตรเลีย ย้ำร่วมมือด้านศก.-ต่อต้านค้ามนุษย์

วันที่ 23 กันยายน2565 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนางสาวแอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ (H.E. Ms. Angela Jane Macdonald) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ซึ่งทั้งสองฝ่าย ได้ชื่นชมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันโอกาสครบ 70 ปี และหารือร่วมกันถึงความร่วมมือกันด้านต่างๆ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย จะมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ
ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ อาทิ ความร่วมมือทวิภาคีในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และการดำเนินการภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ปี ค.ศ. 2022 – 2025 โดยเฉพาะด้านความมั่นคง รวมถึงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย (Counter Trafficking in Persons Centre of Excellence) โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ยังหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการลงทุน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการเป็นหุ้นส่วนด้านวิจัยและพัฒนา ในสาขาที่ออสเตรเลียมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะสอดรับนโยบายพัฒนาโมเดล BCG ของไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
น.ส.แอนเจลา เจน เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในระดับต่างๆของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะกองทัพและทางทหาร โดยออสเตรเลียมุ่งมั่นกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียนและไทยในกิจกรรมต่างๆมากขึ้นหลังสถานการณ์โควิท โดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน่วมกัน และพร้อมสนับสนุนไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC และยินดีในการทำงานร่วมกับไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยพร้อมผลักดันให้มีการลงนามและขับเคลื่อนบันทึกความร่วมมือการต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไป


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่:
23 กันยายน 2565

" ,