โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หนุนกฎหมาย เพื่อความเท่าเทียมทุกกลุ่มของสังคมไทย!!!

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หนุนกฎหมาย เพื่อความเท่าเทียมทุกกลุ่มของสังคมไทย!!!
ร่วมผลักดัน ผ่านร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต เปิดกว้างทางกฎหมาย รักษาสิทธิ์ เสมอภาค ให้กับคู่รักเพศเดียวกัน ยกระดับกฎหมายรักษาสิทธิ์เช่นเดียวกับต่างประเทศ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 16 มิถุนายน 2565

" ,