โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พปชร. เปิดเวทีสะท้อนปัญหาถกสุขภาพประชาชน ร่วมค้นหาทางออก เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิต

พปชร. เปิดเวทีสะท้อนปัญหาถกสุขภาพประชาชน ร่วมค้นหาทางออก เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิต

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ทีมโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร. ) และภญ.นพวรรณ หัวใจมั่น ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.เขตบางเขน ร่วมการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “สานพลัง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” โดยหน่วยงานสาธารณสุข ประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวเฉลิมศรี อาจารย์อายุรแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรนีนครินทร์วิโรฒ และศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมถ่ายทอดความรู้การดูแลสุขภาพให้กับประชาชน ซึ่งในครั้งนี้มีประชาชนเข้ามาร่วมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันอย่างถูกวิธี

โดยนายรัฐภูมิ เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนถึงปัญหาจากผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ที่ผ่าน มีผลต่อการดำรงชีวิตที่ต้องเผชิญต่อปัจจัยเสี่ยงในโรคภัยต่างๆ เช่น ภูมิแพ้ ซึ่งมาจากเรื่องสุขภาพและสภาวะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง

เวทีครั้งนี้เป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นและมีผลต่อการดำเนินชีวิตและปากท้องในการประกอบอาชีพ จึงเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เฉพาะทางมาให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติตัว ทั้งด้านการป้องกันส่วนบุคคล และระดับชุมชนที่จะหาเครื่องมือในการป้องกันหรือบรรเทาปัญหาสุขภาพ ที่จะนำไปสู่แนวทางการช่วยเหลือให้ตรงจุด สอดรับกับแนวทางของพรรคในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และก้าวข้ามความขัดแย้ง พัฒนาทุกพื้นที่

“เราจะรวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะ ปัญหาของประชาชนในทุกด้าน เพื่อนำเสนอต่อพรรค เพื่อให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเชิงพื้นที่ให้สอดรับกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชน” นายรัฐภูมิ กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 15 มีนาคม 2566

" ,