โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พปชร.นครศรีธรรมราช สนับสนุนทักษะกีฬาเยาวชน สานสัมพันธ์-ต้านภัยยาเสพติด

พปชร.นครศรีธรรมราช สนับสนุนทักษะกีฬาเยาวชน สานสัมพันธ์-ต้านภัยยาเสพติด

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สัณหพจน์ สุขศรีเมือง พปชร.จ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานปิดกิจกรรมการแข่งขันกัฬานักเรียนสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน “กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาปากพนัง 1” หรือ “ปากพนัง 1 เกมส์” จัดขึ้นในวันที่ 25-26 สิงหาคม ที่ผ่านมา ประกอบไปด้วยโรงเรียนในเขตพื้นที่ปากพนัง 1 ทั้งหมด 17 โรงเรียน หรือนักเรียนกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับการกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และยังสร้างความรักความสามัคคีในหมู่นักเรียนพื้นที่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พรรคพลังประชารัฐ ส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะด้านการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก ให้มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้เป็นอนาคตของประเทศที่มีคุณภาพต่อไป


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 30 สิงหาคม 2565

" ,